NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA 

Thời gian qua, ngành xây dựng đã tích cực chủ động phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và thiết kế đô thị làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

 

Thành phố Sơn La ngày càng phát triển vượt bậc
Thành phố Sơn La ngày càng phát triển vượt bậc

Tính từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 3 đồ án quy hoạch đô thị và 6 hồ sơ nhiệm vụ và dự toán, gồm: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương (Sông Mã) đến năm 2040; quy hoạch chung đô thị Vân Hồ (Vân Hồ) đến năm 2030 và quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Sơn La; quy hoạch phân khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã đến năm 2035; quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030.

Ông Hà Ngọc Chung, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Hiện 100% đô thị trên địa bàn tỉnh đã được rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; hoàn thành 100% đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (188/188 xã); phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 52,2% (tăng 21,2% so với năm 2015), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 31,75%; 100% các hồ sơ quy hoạch được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công khai quy hoạch; công tác cắm mốc giới được triển khai ngoài thực địa làm cơ sở quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch, giới thiệu vị trí, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Điểm nhấn của công tác quy hoạch thời gian qua, là đã gắn liền với kiến trúc cảnh quan, hình thành những công trình kiến trúc có bản sắc. Tiêu biểu như các công trình: Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc gắn với Quảng trường Tây Bắc tại thành phố Sơn La: Công trình có quy mô xây dựng hơn 20 ha, là điểm kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và Trung tâm hành chính tỉnh.

Đây còn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng cấp vùng, khu vực và của tỉnh. Hay như Trụ sở HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ban, ngành của tỉnh; việc quy hoạch đảm bảo tiết kiệm chi phí, đất đai; huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện xã hội hóa để đầu tư công trình. Bên cạnh đó, là các công trình xây dựng dân dụng phổ biến đã và đang được lập, phê duyệt ban hành hồ sơ thiết kế mẫu để áp dụng thuận tiện, tăng tính thẩm mỹ, giảm chi phí đầu tư…

Để quy hoạch thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững, Sở Xây dựng đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh công bố, mời gọi tài trợ vốn lập quy hoạch.

Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện các đồ án xây dựng tổng thể, như: Hệ thống nghĩa trang, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; mối liên kết vùng, quy hoạch giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, vật liệu xây dựng và môi trường…

Dự án Picenza Riverside là một trong những dự án có pháp lý minh bạch và tiến độ thi công nhanh nhất
Dự án Picenza Riverside là một trong những dự án có pháp lý minh bạch và tiến độ thi công nhanh nhất

Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mẫu nhà ở, công trình công cộng khu vực nông thôn phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đặc điểm của từng địa phương. Phấn đấu năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 14,85%, nâng tỷ lệ dân cư tại đô thị được sử dụng nước sạch đạt 93,4%, chất thải rắn phát sinh tại khu vực đô thị được thu gom đạt 90,9%.

Quy hoạch xây dựng là lĩnh vực mang tính đặc thù, giúp cho việc kiến trúc đô thị, nông thôn tỉnh ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, thân thiện, mỹ quan, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và tạo được ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Sơn La. Việc thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là hết sức cần thiết; ngoài sự quản lý của các cơ quan nhà nước, cần có sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, hướng tới quy hoạch xây dựng đồng bộ, kiến trúc cảnh quan hiện đại.

Theo báo Sơn La